Wie
Portfolio
Wat
Info
Contact
Home

Copyright

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sandra Grootenboer, Sandra Grootenboer Fotografie. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden.

De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding.

Stuur een e-mail aan info@sandragrootenboer.nl voor meer informatie